Wykorzystanie technologii przyrostowych do wytwarzania adapterów wentylacji pacjentów chorujących na COVID-19